guideubon

 

ต้นเทียนพรรษาอุบลฯ ในงานประเพณีชักพระ สุราษฏร์ธานี

ต้นเทียนพรรษา ประเพณีชักพระ สุราษฏร์ 04.jpg

จากลุ่ม แม่น้ำมูล_ สู่แม่น้ำตาปี

เทียนพรรษา แกะสลัก จากวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วม ขบวนงาน ประเพณีชักพระ หรือลากพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม "โครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว" (MOU) โดยเนื้อหาหลักๆ ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ ทั้งของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และงานประเพณีชักพระ "เข้าพรรษาเที่ยวอุบล ออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์" ซึ่งภายในงาน เป็นไปด้วยความเรียบง่าย งดงานแสง สี เสียง แต่คงไว้ซึ่งประเพณีชักพระ

ต้นเทียนพรรษา ประเพณีชักพระ สุราษฏร์ 01.jpg

งานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษผ่านกาลเวลามาช้านาน เป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เชื่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธ เจ้าขึ้นประทับบน บุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง

ขอบคุณภาพ/ข่าวโดย จิรวัฒน์ บุญจอง 

ต้นเทียนพรรษา ประเพณีชักพระ สุราษฏร์ 02.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเพณีชักพระ สุราษฏร์ 03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511