guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ร่วมแถลงข่าว นำต้นเทียนอุบลไปแสดงในงานประเพณีชักพระ สุราษฎร์ธานี

ประเพณีชักพระ-ต้นเทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้นำองค์กรจากจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ลุ่มน้ำมูลสูลุ่มน้ำตาปี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

รถพนมพระ-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสองจังหวัดต่างภูมิภาค จากภาคอีสานสู่ภาคใต้ และจากภาคใต้สู่ภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษา เที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษา เที่ยวงานชักพระ-ทอดผ้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำเรือพนมพระ รางวัลชนะเลิศ งานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี พร้อมขบวนแห่ไม่ต่ำกว่า 200 คน ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะนำต้นเทียนพรรษาที่ชนะเลิศการประกวด พร้อมขบวนแห่ไปร่วมในงานออกพรรษาที่สุราษฎร์ธานีเช่นกัน

ประเพณีชักพระ-ต้นเทียนอุบล-02.jpg

สำหรับงานประเพณี ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขบวนแห่เทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนแห่งพลังศรัทธาทางพุทธศาสนา ต้นกำเนิดแห่เทียนพรรษาที่โด่งดังระดับโลก พร้อมต้นเทียนพรรษารางวัลชนะเลิศ ปี 2558 พร้อมขบวนแห่มากกว่า 200 ชีวิต จะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

ต้นเทียนพรรษา-วัดเลียบ.jpg

การจัดงานเชื่อมโยงวัฒนธรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองภูมิภาค จากลุ่มแม่น้ำมูล สู่ลุ่มแม่น้ำตาปี เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่น ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนกัน อันจะทำให้การจัดงานของทั้งสองจังหวัดมีความโดดเด่นและยิ่งใหญ่ขึ้น เพราะผู้ทีมาร่วมงานจะได้เห็นความงดงามของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเดินทางไปชมงานประเพณีของทั้งสองจังหวัดมากยิ่งขึ้น

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511