guideubon

 

เสื้อที่ระลึก 123 ปี งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2567

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-01.jpg

มาแล้วๆ!!! เสื้อที่ระลึก 123 ปี งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567 ล็อตแรกมาแล้วครับ รีบสั่งซื้อด่วน เดี๋ยวช้าอดใส่เสื้อสวยๆ ร่วมงานเฉลิมฉลองแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 ถึง วันที่ 23 ก.ค.2567 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนการจัดขบวนแห่เทียนและการแสดงจากชุมชน ที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นเพียงวันเดียว ทำให้นักท่องเที่ยว ที่อยู่ไกลไม่สามารถชมขวนแห่ได้ครบ ดังนั้นในปีนี้จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงจากชุมชนต่างๆ ขึ้นจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ภาคกลางคืน รวม 2 คืนด้วยเช่นกัน

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-04.jpg

วิธีสั่งเสื้อที่ระลึก123ปี

ท่านใดหรือหน่วยงานใด ที่ต้องการสั่งซื้อเสื้อ
>> ให้สแกนเข้ากลุ่มไลน์ "เสื้อที่ระลึก123ปี"
>> กรอกรายละเอียดและไซส์เสื้อที่ต้องการสั่งซื้อ ลงในใบสั่งซื้อเสื้อ
>>และส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มสั่งซื้อเสื้อได้เลย
>> กรุณาเก็บใบสั่งซื้อเสื้อไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเสื้อและชำระเงินค่าเสื้อ
>> วัน เวลาและสถานที่รับเสื้อ พร้อมชำระค่าเสื้อ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ ชำระเงินค่าเสื้อในวันที่มารับเสื้อเท่านั้น

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-02.jpg

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-05.jpg

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-06.jpg

123ปี-เมืองเทียน-เมืองธรรม-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511