guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน 12 ก.ค.65 นี้

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-01.jpg

เมื่อปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติ และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ สมควรที่จะมีสิ่งที่เป็นมงคลหรือเป็นหลักชัย และสัญลักษณ์ของงานที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญ จึงพร้อมใจกันกราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษา จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา และนำไปบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวง แห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานี ตามความประสงค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น (นายประมูล จันทรจำนงค์) พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากองค์ท่าน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณ 7 วัน แล้วคณะได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และมีพิธีรับอย่างสมพระเกียรติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัย มิ่งมงคลในงานและนำขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป

นับจากปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานตลอดมา ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่ปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่ง

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-02.jpg

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับพระราชทานเทียนพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี หน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 และเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 จากนั้นจะได้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ต่อไป

เทียนพรรษาพระราชทาน-อุบล-04.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม ลำต้นสีแดง ตรงโคนและยอดเป็นสีทอง มีฐานเป็นไม้ทรง 8 เหลี่ยม คล้ายพานรองรับ สิ่งของที่พระราชทานพร้อมกับต้นเทียน ๓ อย่าง ได้แก่ ใจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน 1 ใจ เทียนชนวนทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม และไม้ขีด 1 กลัก

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-03.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-04.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-05.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน-2565-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511