guideubon

 

10 พระสงฆ์สมณศักดิ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 กันยายน 2557 วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และมอบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร สำนักศาสนศึกษาวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง โดยมี พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร เมตตาแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์, พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ มีการนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ ซึ่งล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ไกด์อุบลขออนุญาต เก็บภาพพระสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป มาเผยแพร่ดังนี้

รำลึกบูรพาจารย์+วัดมหาวนาราม-08.jpg
พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร

รำลึกบูรพาจารย์+วัดมหาวนาราม-03.jpg
พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

01.jpg
1.พระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม

02.jpg
2.พระวิโรจน์รัตโนบล เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง

03.jpg
3.พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.8 รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

04.jpg
4.พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดกลาง

05.jpg
5.พระครูสุวรรณธรรโมภาส เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

06.jpg
6.พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.9 เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม

07.jpg
7.พระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง เจ้าอาวาสวัดหลวง

08.jpg
8.พระครูสารสีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก เจ้าอาวาสวัดสารพัฒนึก

09.jpg
9.พระครูถิรธรรมสิริ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 3 เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่

10.jpg
10.พระครูโกศลวิหารคุณ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 รองเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511