guideubon

 

เข้าออกสนามบินอุบลฯ ต้องผ่านเครื่อง Thermal Gate และลงทะเบียนตู้ Kiosk

Thermal-Gate-สนามบินอุบล-01.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จะเริ่มใช้งานระบบคัดกรองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยการวัดอุณหภูมิผ่านเครื่อง Thermal Gate และลงทะเบียนผ่านตู้ Kiosk ซึ่งติดตั้งบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า และทางเข้า-ออก อาคารที่พักผู้โดยสาร ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่าน
- เตรียมบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต หรือหนังสือที่ทางหน่วยงานรัฐออกให้
- หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thai Flight info เพื่อลงทะเบียนและสร้าง QR Code เพื่อรายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Thermal-Gate-สนามบินอุบล-02.jpg

Thermal-Gate-สนามบินอุบล-03.jpg

Thermal-Gate-สนามบินอุบล-04.jpg

Thermal-Gate-สนามบินอุบล-05.jpg