guideubon

 

หวั่น Power Bank เกิดการลุกไหม้ การบินไทยห้ามนำขึ้นเครื่อง

power-bank-01.jpg

บริษัทการบินไทย ออกประกาศ ห้ามนำแบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh ขึ้นเครื่องบิน หวั่นเกิดอันตราย หากเกิดการลุกไหม้ เนื่องจากเคยมีสายการบินต่างชาติเกิดอุบัติเหตุแบตเตอรี่สำรองเกิดการลุกไหม้

วันที่ 12 กันยายน 2557 Facebook Thai Airways ของการบินไทย ได้เผยภาพอินโฟกราฟิกแนะนำผู้โดยสารถึงกรณีการนำแบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank ขึ้นเครื่องบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) นำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ?

ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง แต่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้

แบตเตอรี่สำรองที่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 100 Wh) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ไม่มีการระบุจำนวน)

แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้าระหว่าง 20,000-32,000 mAh (หรือระหว่าง 100-160 Wh) นำขึ้นบนเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารรายใดที่ต้องการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน กรุณาสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่เมื่อทำการเช็กอิน

นายสมัท พุ่มอ่อน ผอ.ฝ่ายบริหารภาวะฉุกเฉินและวิกฤติบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทางสายการบินจำเป็นต้องกำหนดมาตรการดังกล่าวออกมา เนื่องจากเคยมีสายการบินต่างชาติเกิดอุบัติเหตุแบตเตอรี่สำรองเกิดการลุกไหม้ ดังนั้น จึงต้องออกมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะแบตเตอรี่สำรอง ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป สามารถนำไปสู่การติดไฟ แต่หากเป็นสถานการณ์ที่เกิดกับแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ในกระเป๋าที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่อง ทางลูกเรือ จะพอสังเกตและเข้าระงับเหตุได้ง่ายขึ้น

power-bank.jpg