guideubon

 

บินแล้วจ้า... เที่ยวบินปฐมฤกษ์ อุบลฯ-ภูเก็ต ผู้โดยสารคึกคัก

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางบินใหม่ อุบลราซธานี-ภูเก็ต ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดยมีคุณณัฐพล บรรพกาญจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (ประเทศไทย) คุณคทาเทพ ม่วงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นส่วนภูมิภาค บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-02.jpg

คุณณัฐพล บรรพกาญจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (ประเทศไทย) สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า สายการบินนกแอร์ มีเป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการเดินทางของภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ที่ต้องการเดินทางระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ ให้มีความสะดวกสบาย  และใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคอีสาน สายการบินนกแอร์ จึงเปิดเส้นทางบิน อุบลราซธานี-ภูเก็ต และ ภูเก็ต-อุบลราชธานี โดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 บรรจุผู้โดยสารได้ 189 ที่นั่ง เริ่มทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 8 เมษายน 2565

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-03.jpg

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงเที่ยวบินอุบลราชธานี-ภูเก็ต ของสายการบินนกแอร์ว่า เทศกาลท่องเที่ยวกำลังเริ่มต้นอีกครั้ง หลังจากผ่อนคลาย สถานการณ์โควิด การเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ อุบลราชธานี-ภูเก็ต ของสายการบินนกแอร์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ ให้มีความสะดวกสบาย และใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคอีสาน และการท่องเที่ยว เกาะภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน ให้กลับมาคึกคัก ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับเที่ยวบิน อุบลราชธานี - ภูเก็ต มีตารางการให้บริการ ดังนี้

เที่ยวบิน DD9100
อุบลฯ-ภูเก็ต ทุกวันศุกร์ 

ออกจากอุบลฯ เวลา 08.45 น.
ถึงภูเก็ต เวลา 10.45 น.

เที่ยวบินDD9101
ภูเก็ต-อุบลฯ ทุกวันอาทิตย์

ออกจากภูเก็ต เวลา 15.45 น.
ถึงอุบลฯ เวลา 17.45 น.

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com หรือ call center 1318

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-04.jpg

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-05.jpg

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-06.jpg

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-07.jpg

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-08.jpg

Nokair-อุบล-ภูเก็ต-09.jpg