guideubon

 

นกแอร์เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงใหม่- อุบลฯ อย่างเป็นทางการ

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นกแอร์ สายการบินของคนไทยเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ - อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ โดยเที่ยวบินแรก DD8904 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เวลา 11.20 น. ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ที่ได้จัดอุโมงค์น้ําไว้ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินนกแอร์ดังกล่าว โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินแรกอย่างเป็นทางการอีกด้วย

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-02.jpg

สายการบินนกแอร์ ให้ความสําคัญกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยิ่ง เพราะทั้งสองจังหวัด ถือเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ณ ปัจจุบัน มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจํานวนมากขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น สายการบินจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพ ที่จะเปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่ - อุบลราชธานี เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องทําการเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ ก่อน

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-03.jpg

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการเส้นทางบินตรง เชียงใหม่ - อุบลราชธานี จํานวน 4 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ (ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบ Q400 จํานวน 86 ที่นั่ง เพื่อรองรับความต้องการด้านการเดินทางระหว่างเส้นทางสองเมืองใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมประตูอีสานสู่เส้นทางใกล้เคียงที่สามารถเดินทางต่อไปยัง สปป.ลาว และกัมพูชา ผู้โดยสารสามารถสํารองที่นั่งได้ทาง www.nokair.com หรือคอลเซ็นเตอร์ โทร.1318

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-04.jpg

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-05.jpg

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-06.jpg

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-07.jpg

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-08.jpg

นกแอร์-ปฐมฤกษ์-เชียงใหม่-อุบล-09.jpg