guideubon

 

เช็คด่วน!! สายการบินนกแอร์ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ดอนเมือง-อุบลฯ

นกแอร์-ยกเลิกเที่ยวบิน-01.jpg

สายการบินนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน

วันที่ 22 ธ.ค. 63
- เที่ยวบินที่ DD9324/9325

วันที่ 18 - 31 ธ.ค. 63
- เที่ยวบินที่ DD9322/9323

วันที่ 6 - 31 ม.ค. 64
- เที่ยวบินที่ DD9318/9319

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาย สายการบินนกแอร์โดยตรง ที่สนามบินอุบลฯ หรือ www.nokair.com

นกแอร์-ยกเลิกเที่ยวบิน-02.jpg