guideubon

 

KanAir ออกโปร เม.ย. 590.- เดินทาง 20 เม.ย.-20 พ.ค.2559

ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทยกับ KanAir อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้น 590 บาท รวมทุกอย่าง ฟรีอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีนำ้หนักกระเป๋า 15 กก.เดินทางระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-20 พ.ค.2559

กานต์แอร์-เชียงใหม่-อุบล-01.jpg