guideubon

 

EMS HELP ME ช่วยเหลือชาวไทย ที่เดินทางไปลาวและกัมพูชา

EMS-HELP-ME-01.jpg

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ไทย ลาว และกัมพูชา" ในปี พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน ให้กิจการด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการวิจัยได้พัฒนาแพลตฟอร์ม EMS Help Me เป็นแพลตฟอร์มให้บริการช่วยเหลือชาวไทย ที่เดินทางไประหว่างประเทศไทย ลาวและกัมพูชา หากเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างแดน ผู้ป่วยหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์ม EMS Help Me เพื่อให้การช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการรักษา และจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงฝั่งประเทศไทย

แพลตฟอร์มนี้ใช้สำหรับส่งตัวผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาในโรงพยาบาลประเทศไทย โดยมีพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ และด่านช่องจอม จ.สุรินทร์

EMS-HELP-ME-02.jpg

EMS HELP ME
เดินทางปลอดภัย อุ่นใจนึกถึงเรา

โหลด EMS HELP ME พร้อมลงทะเบียนติดมือถือไว้ อุ่นใจเลย
เพราะแพลตฟอร์มให้บริการช่วยเหลือชาวไทย ที่เดินทางไปต่างประเทศชายแดนประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ
เพียงกดเลือกเมนู SOS ในแอพพลิเคชัน
แล้วแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย
ระบบจะประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อมารักษาตัวยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงฝั่งไทย เพื่อทำการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ติดต่อเรา
เพจเฟสบุ๊ค: EMS HELP ME
ไลน์: EMS HELP ME

สามารถแสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้ที่ภาพด้านล่างนี้เลย

หมายเหตุ:
พื้นที่นำร่อง ด่านช่องเม็ก ช่องสะงำ และช่องจอม
โครงการวิจัยเรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ไทย ลาว และกัมพูชา"ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.)

EMS-HELP-ME-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511