guideubon

 

คลายล็อค COVID-19 เดือน พ.ค.63 เริ่ม 3 สายการบิน อุบลฯ-ดอนเมือง

COVID-19-ตารางบิน-พค-04.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน ประกาศตารางการบิน ระหว่างวันที่ 1–31 พฤษภาคม 2563 มีสายการบินให้บริการ 3 สายการบิน ดังนี้

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA)
มี 1 เที่ยวบิน/วัน

สายการบินนกแอร์ (NOK AIR)
มี 2 เที่ยวบิน/วัน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (THAI LION AIR)
มี 1 เที่ยวบิน บินเฉพาะวันศุกร์

สอบถามเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
045-245612 ต่อ 2152

COVID-19-ตารางบิน-พค-05.jpg

COVID-19-ตารางบิน-พค-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511