guideubon

 

การรถไฟฯ ปรับเวลาขบวนรถในสายเหนือ / สายอีสาน

รถไฟ-ปรับเวลา-4.jpg

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 การรถไฟฯ ปรับเวลาขบวนรถในสายเหนือ / สายตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอดรับกับการปรับปรุงทางสายเหนือ, สายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่แล้วเสร็จ และประกาศใช้พิกัดความเร็วใหม่สำหรับการเดินรถ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการรถไฟ

โดยเวลาที่ปรับใหม่นั้น สำหรับรถทางไกลจะเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิม 20 - 75 นาที ซึ่งเป็นการใช้ความเร็วการเดินรถพิกัดใหม่ และรถท้องถิ่นมีปรับเวลาเร็วขึ้น และช้าลงเล็กน้อย ให้สอดคล้องกับการจัดหลีก และการเดินทางต่อเนื่องที่เหมาะสมขึ้น

โดยขบวนรถที่มีการปรับเวลา, เปลี่ยนช่วงเวลาออกเร็วขึ้น หรือช้าลง จะปรากฏอยู่ในภาพประชาสัมพันธ์ในอัลบั้มนี้ ส่วนขบวนอื่นๆ จะมีการปรับเวลาเพียงเล็กน้อย

--------------------------------------
‪#‎ขบวนรถที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขขบวน‬

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 9/12 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
เปลี่ยนเลขขบวนเป็น ด่วนพิเศษขบวนที่ 7/8
-------------------------------------
‪#‎ขบวนรถที่มีการขยายปลายทาง‬

ขยายปลายทางขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75/78 กรุงเทพ - อุดรธานี - กรุงเทพ เป็นขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75/78 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ

-------------------------------------
‪#‎ขบวนรถที่มีสถานีหยุดเพิ่มเติม‬

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ หยุดเพิ่มที่สถานีขุนตาน

ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 78 หนองคาย - กรุงเทพ หยุดเพิ่มเติมที่สถานีสีคิ้ว

ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ หยุดเพื่มเติมที่สถานีชุมทางบ้านภาชี (ทดแทนขบวน 105 ที่ออกต้นทางช้าลง)

ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ หยุดเพิ่มเติ่มที่สถานีปากน้ำโพ

ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75/76 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ หยุดเพิ่มเติมที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (เฉพาะวันหยุดราชการ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านท่าน หรือสายด่วนหมายเลข 1690 ตลอด 24 ชม.

รถไฟ-ปรับเวลา-1.jpg

รถไฟ-ปรับเวลา-2.jpg