guideubon

 

รถตู้ปรับอากาศประจำทาง อุบลฯ - ช่องเม็ก

รถตู้-อุบล-ช่องเม็ก.jpg

ท่านที่จะเดินทางไปปากเซ สปป.ลาว หรือลาวใต้ สามารถเดินทางโดยรถตู้อุบล - ช่องเม็ก แล้วค่อยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปต่อรถที่ด่านวังเต่า ฝั่ง สปป.ลาว ได้ 

รถตู้ปรับอากาศประจำทาง อุบล-ช่องเม็ก ออกจากสถานีขนส่งอุบล และสถานีขนส่งช่องเม็ก ทุกครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. สอบถามโทร. 089-4216040

รถตู้-อุบล-ช่องเม็ก-1.jpg