guideubon

 

ขบวนรถไฟ เสริมพิเศษ เทศกาลสงกรานต์‬ 8-18 เม.ย.59

รถไฟ-อุบล-สงกรานต์-01.jpg

การรถไฟฯ ได้จัดรถพิเศษโดยสาร เสริมในเทศกาลสงกรานต์ 2559 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน-18 เมษายน ในเส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ จำนวน 26 ขบวน

โดยสามารถขอรับตั๋วโดยสารฟรี 5 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งในตั๋วโดยสารจะมีการระบุรถและเลขที่นั่งไว้ โดยขณะขอตั๋วโดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 1 ท่านต่อตั๋ว 1 ใบ

รถไฟ-อุบล-สงกรานต์-02.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทรศัพท์ 0-4532-1588 0-4532-1004 ในเวลา 05.30 น.-19.30 น. และสายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511