guideubon

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษรับเทศกาลสงกรานต์ 58

รถไฟ-สงกรานต์-01.jpg

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารใน 4 เส้นทาง ได้แก่

* กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
* กรุงเทพ - อุบลราชธานี
* กรุงเทพ - อุดรธานี
* กรุงเทพ - ศรีสะเกษ

โดยทั้งหมดเป็นขบวนรถไฟบริการฟรี !!

สามารถนำบัตรประชาชนรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทาง บัตร 1 ใบ ต่อตั๋ว 1 ที่นั่ง

เปิดรับตั๋วพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 05.30 น. ของวันเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รถไฟ-สงกรานต์-02.jpg

รถไฟ-สงกรานต์-03.jpg