guideubon

 

ขยายเวลา ‪‎รถไฟฟรี‬ ถึง 31 ต.ค.59 จังหวัดอุบลฯ มี 5 ขบวน

รถไฟฟรี-อุบล-01.jpg

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรถไฟฯ มีมติขยายเวลาดำเนินการมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง "รถไฟฟรี" ขยายออกไปอีก 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีขบวนรถไฟฟรี ให้บริการออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานี จำนวน 5 ขบวน ดังนี้

1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 428 อุบลราชธานี-นครราชสีมา เที่ยวเวลา 06.20 น.

2. ขบวนรถเร็วที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ เที่ยวเวลา 08.45 น.

3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 อุบลราชธานี-นครราชสีมา เที่ยวเวลา 12.35 น.

4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 422 อุบลราชธานี-ลำชี เที่ยวเวลา 15.15 น.

5. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี-ลำชี เที่ยวเวลา 18.45 น.

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถไฟฟรีนั้น มีเงื่อนไขการขอรับบริการ ดังนี้

1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ ในการขอรับตั๋วฟรีต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ณ วันเดินทาง (บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 คน)

2. ผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องชำระค่าโดยสารตามปกติ

3. สามารถรับตั๋วได้เฉพาะวันเดินทาง ซึ่งตั๋วจะไม่ระบุที่นั่ง (ยกเว้นขบวนรถเร็วที่ 146)

4. ขบวนรถเร็วที่ 146 สามารถขอตั๋วโดยสารฟรีแบบระบุเลขที่นั่งในวันเดินทางตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป หากที่นั่งเต็มจะรับได้เฉพาะตั๋วไม่มีที่นั่งหรือตั๋วยืน

5. รถไฟฟรีมีให้บริการเฉพาะรถนั่งชั้นสามพัดลมเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีอุบลราชธานี โทร 0-4532-1588 หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าวจาก แฟนเพจ สถานีรถไฟอุบลราชธานี