guideubon

 

อัพเดทตารางบินประจำฤดูร้อน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

อัพเดทตารางบิน-ท่าอากาศยานอุบล-01.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน ประกาศตารางบินประจำฤดูร้อน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม -27 ตุลาคม 2561

อัพเดทตารางบิน-ท่าอากาศยานอุบล-02.jpg

สำหรับการจองตั๋ว และการสอบถามราคาตั๋วเครื่องบิน สามารถสอบถามข้อมูลได้กับสายการบินโดยตรง ตามช่องทาง ดังนี้

- สายการบินนกแอร์ ( Nok Air) โทร. 045-245821 Call center 1318 (www.nokair.com)

- สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Air Asia) โทร.045-255762 Call center 02-5159999 (www.airasia.com)

- สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Call Center : 02-1188-888, 087-7762266 , 094-5394010 (www.thaismileair.com)

- สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air) โทร. 045-241567 Call Center 02-529-9999 (www.lionairthai.com)