guideubon

 

ขบวนรถด่วนพิเศษ อีสานวัตนา ปรับราคาค่าโดยสาร

ขบวนรถไฟ-อีสานวัตนา-01.jpg

ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนา ที่ 23/24 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ จะใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี หรือโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง