guideubon

 

เตรียมตัวให้พร้อมกับการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เทศกาลสงกรานต์ 2567

จองตั๋วรถไฟ-สงกรานต์-02.jpg

ตามที่การรถไฟฯ ได้ขยายเวลาเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจากเดิม 30 วัน เพิ่มสูงสุดเป็น 90 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสจองซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ยาวนานขึ้น เริ่มนำร่องขบวนรถชุด 115 คัน จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ผู้ที่ต้องการเดินทางกับรถไฟ ขบวนด่วนพิเศษที่ 23 (กรุงเทพ-อุบล) และ ขบวนด่วนพิเศษที่ 24 (อุบล-กรุงเทพ) สามารถเริ่มจองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้

เดินทาง 11 เม.ย.67 เริ่มจอง 12 ม.ค.67
เดินทาง 12 เม.ย.67 เริ่มจอง 13 ม.ค.67
เดินทาง 13 เม.ย.67 เริ่มจอง 14 ม.ค.67
เดินทาง 14 เม.ย.67 เริ่มจอง 15 ม.ค.67
เดินทาง 15 เม.ย.67 เริ่มจอง 16 ม.ค.67
เดินทาง 16 เม.ย.67 เริ่มจอง 17 ม.ค.67
เดินทาง 17 เม.ย.67 เริ่มจอง 18 ม.ค.67

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีรถไฟอุบลราชธานี
โทร.045-321004

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511