guideubon

 

รถไฟฟรี!! ขบวนรถเสริมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

รถไฟฟรี-สงกรานต์-อุบล-01.jpg

สถานีรถไฟอุบลราชธานี แจ้งกำหนดเวลาเดินรถ ขบวนรถพิเศษโดยสาร ฟรี!! ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2560  สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร.1690 ตลอด 24 ชม.

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511