guideubon

 

สนง.หนังสือเดินทางฯ อุบลฯ แจ้งวันหยุดทำการพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2559

พาสปอร์ต-อุบล-08.jpg

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี แจ้งวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้

ปิดทำการวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2559 ตรงกับวันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล

ปิดทำการวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ตรงกับวันวิสาขบูชา

พาสปอร์ต-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง หรือ E-passport สามารถดำเนินการได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น1 (ด้านหลัง ฝั่งทิศตะวันตก) ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-344581-2 เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-344581-2