guideubon

 

การรถไฟ กำหนดเวลาเดินรถพิเศษ เทศกาลสงกรานต์ 2559

สถานีรถไฟ-อุบล-04.jpg

กำหนดเวลาการเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารเทศกาลสงกรานต์ 2559 

เที่ยวไป‬

ขบวน 977 กรุงเทพ - อุบลราชธานี มีเดินวันที่ 11 - 12 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 22.00 น. อุบราชธานี ถึง 09.10 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่ง ที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน นครราชสีมา จิระ จักราช ห้วยแถลง ทะเมนชัย บุรีรัมย์ ห้วยราช กระสัง ลำชี สุรินทร์ ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานี

ขบวน 967 กรุงเทพ - อุดรธานี มีเดินวันที่ 08 - 12 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 21.15 น. อุดรธานี ถึง 09.25 น วันใหม่
หยุดรับ - ส่งที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย ลำนารายณ์ บำเหน็จณรงค์ จัตุรัส บ้ามเหลื่อม บัวใหญ่ หนองบัวลาย เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ำพอง โนนสะอาด กุมภวาปี อุดรธานี

ขบวน 981 กรุงเทพ - อุบลราชธานี มีเดินวันที่ 08 - 12 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 23.40 น. อุบลราชธานี ถึง 11.10 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่ง ที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน นครราชสีมา จิระ จักราช ห้วยแถลง ทะเมนชัย บุรีรัมย์ ห้วยราช กระสัง ลำชี สุรินทร์ ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานี

ขบวน 975 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ มีเดินวันที่ 16 - 18 เม.ย.59
หยุดรับ - ส่ง ที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน นครราชสีมา จิระ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ กระสัง สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

ขบวน 941 กรุงเทพ - อุดรธานี มีเดินวันที่ 16 - 18 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 06.30 น อุดรธานี ถึง 17.40 น
หยุดรับ - ส่งที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา แก่งคอย ลำนารายณ์ บัวใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น อุดรธานี

ขบวน 933 กรุงเทพ - อุบลราชธานี มีเดินวันที่ 16 - 17 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 07.30 น. อุบลราชธานี ถึง 18.40 น.
หยุดรับ - ส่ง ที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน นครราชสีมา จิระ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ กระสัง สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานี

ขบวน 971 กรุงเทพ - อุบลราชธานี มีเดินวันที่ 15 - 17 เม.ย.59
กรุงเทพ ออก 23.40 น. อุบลราชธานี ถึง 11.10 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่ง ที่สถานี สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ภาชี สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน นครราชสีมา จิระ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ กระสัง สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานี

เที่ยวกลับ‬

ขบวน 978 อุบลราชธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 12 - 13 เม.ย.59
อุบลราชธานี ออก 10.05 น. กรุงเทพ ถึง 21.30 น.
หยุดรับ - ส่งที่สถานี กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ศีขรภูมิ สุรินทร์ กระสัง บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ จิระ นครราชสีมา ปากช่อง แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ

ขบวน 968 อุดรธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 09 - 12 - เม.ย.59
อุดรธานี ออก 10.40 น. กรุงเทพ ถึง 22.00 น.
หยุดรับ - ส่งที่สถานี ขอนแก่น บ้านไผ่ บัวใหญ่ ลำนารายณ์ แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ

ขบวน 982 อุบลราชธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 09 - 13 เม.ย.59
อุบลราชธานี ออก 15.05 น. กรุงเทพ ถึง 03.15 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่งที่สถานี กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ศีขรภูมิ สุรินทร์ กระสัง บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ จิระ นครราชสีมา ปากช่อง แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ

ขบวน 976 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 16 -18 เม.ย.59
ศรีสะเกษ ออก 16.30 น. กรุงเทพ ถึง 03.20 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่งที่สถานี อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน ศีขรภูมิ สุรินทร์ ลำชี กระสัง ห้วยราช บุรีรัมย์ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ ห้วยแถลง จักราช จิระ นครราชสีมา สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง มวกเหล็ก แก่งคอย สระบุรี ภาชี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ

ขบวน 936 อุดรธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 16 - 18 เม.ย.59
หยุดรับ - ส่งที่สถานี ห้วยสามพาด กุมภวาปี โนนสะอาด เขาสวนกวาง น้ำพอง ขอนแก่น บ้านไผ่ เมืองพล หนองบัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ ลำนารายณ์ แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสนกรุงเทพ 

ขบวน 934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 16 - 18 เม.ย.59
อุบลราชธานี ออก 19.45 น. กรุงเทพ ถึง 07.15 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่งที่สถานี กันทรารมย์ อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน ศีขรภูมิ สุรินทร์ ลำชี กระสัง ห้วยราช บุรีรัมย์ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ ห้วยแถลง จักราช จิระ นครราชสีมา สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง มวกเหล็ก แก่งคอย สระบุรี ภาชี อยุธยา รังสิ ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ

ขบวน 972 อุบลราชธานี - กรุงเทพ มีเดินวันที่ 16 - 18 เม.ย.59
อุบลราชธานี ออก 15.05 น. กรุงเทพ ถึง 03.15 น. วันใหม่
หยุดรับ - ส่งที่สถานี กันทรารมย์ อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน ศีขรภูมิ สุรินทร์ ลำชี กระสัง ห้วยราช บุรีรัมย์ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ ห้วยแถลง จักราช จิระ นครราชสีมา สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง มวกเหล็ก แก่งคอย สระบุรี ภาชี อยุธยา รังสิ ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน บางซื่อ สามเสน กรุงเทพ