guideubon

 

บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบินอุบล 20 คันต่อวัน

แท็กซี่-สนามบินอุบล-01.jpg

ข้อมูลจากแฟนเพจ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมการบินพลเรือน

บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ในสนามบินอุบล จำนวน 20 คันต่อวัน

รถทุกคันให้บริการตามมิเตอร์ ไม่มีบริการเรียกเก็บเพิ่ม

สามารถเวียนเข้ามารับผู้โดยสารได้ตลอดทั้งวันจนหมดเที่ยวบินครับ

แท็กซี่-สนามบินอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511