guideubon

 

ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ "อีสานวัตนา" กรุงเทพ - อุบลราชธานี

ขบวนรถไฟ-ด่วนพิเศษ-อีสานวัตนา-01.jpg

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อขบวนรถโดยสารขบวนใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นขบวนรถ "ด่วนพิเศษอีสานวัตนา" ขบวนที่ 23/24 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ชื่อนี้หมายถึง เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการเป็นขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถนอนปรับอากาศตลอดทั้งขบวน มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางเดินพฤศจิกายน 2559 นี้

ขบวนรถเที่ยวนี้ จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และปลายทางอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 13 สถานี ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการด้วยอัตราค่าโดยสารเดียวกับที่มีให้บริการในขบวนรถด่วนปัจจุบันก่อน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ร.ฟ.ท. มีความพร้อมเปิดให้บริการเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ ใน 4 เส้นทางดังกล่าว และกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน 2 เส้นทางแรก  คือ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่  และเส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้

สำหรับเส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 เตียงบน 731 บาท เตียงล่าง 821 บาท รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 เตียงบน 1,120 บาท เตียงล่าง 1,320 บาท  ขบวน 23 รถด่วนพิเศษ ออกเวลา 20.30 น.ถึงเวลา 06.35 น. ขบวน 24 รถด่วนพิเศษ ออกเวลา 19.00 น.ถึงเวลา 05.16 น. 

ขอบคุณข่าวและภาพโดย สถานีรถไฟอุบลราชธานี