guideubon

 

สนามบินอุบล ออกตารางการบินล่าสุด รวม 18 เที่ยวบิน/วัน

ตารางการบิน-สนามบินอุบล-ท่าอากาศยานอุบล.jpg

ภายหลังการจัดพิธีเปิดห้องโถงอาคาร สนามบินอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ล่าสุด ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้ตารางการบิน (Flights schedule) กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2559 รวมจังหวัดอุบลราชธานีมีสายการบิน จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน นกแอร์ ไทยแอร์เอเซีย ไทยสมายล์ ไทยไลอ้อนแอร์ และกานต์แอร์ ถ้ารวมทุกสายการบิน จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานี มีเที่ยวบินลงจอด 18 เที่ยวบิน/วัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โทร.045-245612-3 ต่อ 2152

ตารางการบิน-สนามบินอุบล-นกแอร์.jpg

ตารางการบิน-สนามบินอุบล-ไลอ้อนแอร์.jpg

ตารางการบิน-สนามบินอุบล-ไทยสมายล์.jpg
ตารางการบิน-สนามบินอุบล-แอร์เอเซีย.jpgตารางการบิน-สนามบินอุบล-กานต์แอร์CNX.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511