guideubon

 

แจ้งเตือน ไป สปป.ลาว ต้องตรวจประทับตราฝั่งลาวด้วย

ตม-ช่องเม็ก-ลาว-01.jpg

ระยะนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปเที่ยว สปป.ลาว โดยผ่านทางด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยบางท่าน ข้ามแดนไปฝั่งลาวแล้วถูกจับ และปรับหนักมากๆ ด้วยข้อหาลักลอบเข้าเมือง เพียงเพราะ ไม่มีตราประทับของเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ที่พาสปอร์ตหรือใบผ่านแดน

ตม-ช่องเม็ก-ลาว-03.jpg
เดินเที่ยวด่านวังเต่า ประทับตราที่ป้อมนี้

ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป สปป.ลาว เมื่อผ่านการตรวจประทับตราขาออกจากประเทศไทยแล้ว ต้องไปรับการตรวจ และประทับตราขาเข้า ทางฝั่ง สปป.ลาว ด้วย หากไม่ผ่านการตรวจประทับตราขาเข้าของ สปป.ลาว อาจถูก สปป.ลาว ดำเนินคดี ปรับ ในข้อหาไม่ผ่านการตรวจเข้า สปป.ลาว

ตม-ช่องเม็ก-ลาว-04.jpg
เข้าปากเซ ประทับตราที่อาคารนี้

ไกด์อุบลขอแนะนำนักท่องเที่ยว ให้ตรวจสอบการประทับตราของเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาว และรับเอกสารผ่านแดนคืนมาเก็บรักษาไว้ดีๆ เอกสารนี้ จะต้องใช้แสดงตอนขาออกจาก สปป.ลาว และแสดงต่้อ ตม.ไทย